Saturday, June 27, 2009

Manek Urai

hutan sudah ditebang

kau masih mengasah parang

kayu sudah diketam

kau masih mengasah parang

kemajuan sudah datang

kau masih mengasah parang

anak-anak menuju wawasan

kau masih mengasah parang

sampai bila?

kau masih mengasah parang

hendak kau gunakan untuk rusuhan?

hendak kau gunakan untuk cantas kemakmuran?

hendak kau gunakan melibas kemajuan?

hendak kau hiris jiwa bangsa?

jelaskan di Manek Urai.